Annelies van Londen

Waarom relatietherapie?

Een goede relatie hebben en vooral houden, is niet vanzelfsprekend. Het kan natuurlijk vanzelf goed gaan, maar het kan zeker ook vanzelf fout gaan. Uw relatie kan bijvoorbeeld langzaamaan veranderd zijn in een strijdtoneel waar de boventoon gevoerd wordt door ruzies, verwijten en steeds terugkerende discussies die uiteindelijk tot niets leiden. Over wie er gelijk heeft en wie het meeste schuld heeft. Over werkdruk, tijd, aandacht en respect. Over de (opvoeding van de) kinderen, verdeling van taken en geld. Ook kunnen moeilijke levensstressoren zoals ontslag, chronische ziekte, overlijden van dierbaren, hun tol eisen van de relatie.

Erover praten lukt vaak niet of maakt het alleen maar erger. Uiteindelijk kan de relatie verzanden in stilzwijgen, waarbij ieder zich steeds meer terugtrekt in zijn eigen wereld. Het gevoel van verbondenheid neemt af en het gevoel van eenzaamheid neemt toe.

Professionele hulp bij relatieherstel en relatieverbetering

Bij relatietherapie staat u er niet alleen voor. Wat samen niet lukt, kan hier misschien wel lukken. Er zal samen met u worden ingezoomd op wat er precies gebeurt als u met elkaar verwikkeld raakt in conflicten of als er juist niet (meer) gepraat wordt. Dit inzoomen gebeurt vanuit een ander perspectief dan u wellicht gewend bent. Dat maakt een groot verschil. Verder kan het prettig zijn om gesprekken te voeren in een rustige, veilige omgeving, zeker als dit thuis niet lukt. Op die manier kan er ruimte ontstaan voor verandering.  Het is eigenlijk heel logisch dat het op die manier in veel gevallen beter werkt dan met z'n tweeën en het is zeker ook de moeite waard.

Waar een wil is, is vaak ook een weg. Een relatietherapeut kan u helpen die weg te vinden.

De benadering is gebaseerd op EFT: Emotionally Focused Therapy.

"Problems can't be solved at the same level of awareness that created them" - Albert Einstein

(vrij vertaald)

'Problemen kunnen niet worden opgelost zolang mensen er op dezelfde manier naar blijven kijken als waardoor ze verzaakt zijn.'

Vaak geven mensen zelf heel goed aan wat volgens hen de oorzaak is van hun relatieproblemen. Verstoorde communicatie, uit elkaar gegroeid, financiële problemen, werk gerelateerde problemen, ernstige ziekte, opvoeding van kinderen, problemen uit de jeugd en zo meer. Echter, met die vaststelling zijn de problemen nog niet opgelost.

Door de focus te verleggen en met een andere bril op te gaan kijken naar wat er precies gebeurt, wordt dat wel mogelijk!

Graag lever ik een bijdrage aan de bewustwording van wat er op minder direct zichtbare en waarneembare lagen tussen de partners speelt. Vervolgens reik ik hen, zo mogelijk, de handvatten aan om nader tot elkaar te komen. De problemen kunnen dan anders benaderd worden en een oplossing kan vanuit een (heel) andere invalshoek gevonden worden.

Einstein