Relatieverbreking

Moeten we uit elkaar?

De knoop doorhakken, maar niet na een laatste, oprechte en serieuze poging

Uw relatie staat fors onder druk en u maakt zich ernstige zorgen. U heeft misschien al van alles geprobeerd, maar het lijkt erop dat de ruzies erger worden en de afstand steeds groter. U kunt elkaar niet meer bereiken of begrijpen. Wat u ook doet, het werkt niet en het tij lijkt niet meer te keren. U denkt wel eens, of misschien wel vaak, aan scheiden. U vraagt zich af of er nog een weg terug is, een opening voor herstel van de relatie. Graag zou u uw relatie nog een kans geven, maar u weet niet of dat nog lukt.

De 5 voor 12 mediation biedt u de mogelijkheid om samen, onder professionele begeleiding, na te gaan hoe de vlag erbij hangt in uw relatie en welke opties er denkbaar zijn. U kunt hiermee een ontstane impasse doorbreken en concrete stappen gaan zetten in de richting die in uw geval aangewezen is.

>> lees meer over de opbouw van de 5 voor 12 mediation

Opbouw

Het eerste gesprek vindt plaats met u beiden.
Vervolgens vindt er met ieder van u een apart gesprek plaats.
Daarna kan er een afsluitend, evaluatiegesprek zijn of kunnen er meerdere gezamenlijke gesprekken volgen, al naar gelang uw specifieke omstandigheden.


De kosten van deze gesprekken worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar

Toch samen verder

De 5 voor 12 mediation kan leiden tot de beslissing om de relatie nog een kans te geven. Misschien omdat u openingen bent gaan zien om de relatie nieuw leven in te blazen. In dit geval kunt u desgewenst vervolggesprekken voeren om met elkaar te gaan werken aan herstel en verbetering.

De 5 voor 12 mediation is geen relatietherapie maar kan uw relatie wel een nieuwe impuls geven van waaruit u samen verder kunt.

Scheiden

De gesprekken bij een 5 voor 12 mediation kunnen leiden tot het definitieve besluit om te gaan scheiden. In dat geval faciliteert de 5 voor 12 mediaton dat het scheidingsbesluit bewust en weloverwogen wordt genomen en bovendien helder en ondubbelzinnig wordt uitgesproken in een veilige omgeving.  Daarnaast wordt de weg die naar uw scheiding heeft geleid mogelijk vanuit een nieuw, minder beladen perspectief belicht. Dit biedt een opening voor acceptatie, berusting en mildheid en een goede mogelijkheid om recht te doen aan uw relatie, aan uzelf en aan uw kinderen.

Hoe scheiden?

Mocht u tot het besluit komen of het besluit reeds genomen hebben om te gaan scheiden,  dan is het zinvol om goed met elkaar na te gaan op welke manier u al dan niet bij uw scheiding begeleid wil worden (mediation, overlegscheiden, ieder een eigen advocaat). Lees meer op de website www.vanlondenmediation.nl