Iets voor u?

Wat kan ik voor u betekenen?

Waar een wil is, is vaak ook een weg..

Het is in feite een kleine stap om de brug te slaan tussen dat wat mensen scheidt, naar wat hen juist verbindt. Ook als de problemen groot zijn en mensen veel conflicten hebben, is herstel mogelijk. Niet alles is wat het lijkt. Door met andere ogen te leren gaan kijken, kunnen partners elkaar (weer) met andere ogen gaan zien.

Graag zet ik al mijn kennis en ervaring in om bij te dragen aan het inzicht van partners in wat er zich werkelijk tussen hen afspeelt. Met dat inzicht kunnen zij stappen zetten op weg naar een duurzame, hechte relatie. Een relatie waarin zij vertrouwen en verbondenheid ervaren. Een relatie die bijdraagt aan hun welzijn en levensvreugde en daarmee ook aan het welzijn van hun kinderen.  

In de gesprekken maak ik gebruik van EFT (Emotionally Focused Therapy). Hieronder kunt u lezen wat EFT precies inhoudt en of het wat voor u is (of zou kunnen zijn).

EFT is overigens niet het enige antwoord op relatieproblemen. Het (h)erkennen en werken met emoties volgens EFT is wel een heel wezenlijk onderdeel van de therapie en de basis van waaruit gewerkt wordt.

Methode EFT

Wat is EFT?

EFT laat partners zien in welke patronen ze verstrikt geraakt zijn en verkent met hen waardoor en hoe het patroon wordt opgeroepen. Door dit te gaan begrijpen en vooral ook te ervaren, ontstaat er bewustwording en een opening om het anders te doen.

EFT is een model voor relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby. Het stelt de emoties van de partners centraal. Emoties zijn belangrijk, omdat ze de toegangspoort zijn naar onze diepste behoeftes en verlangens in een intieme relatie.

- het verlangen om gehoord en gezien te worden

- het verlangen om gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd te worden om wie je bent

- het verlangen om je verbonden en veilig te voelen

Als je je veilig en vertrouwd voelt met je partner, zullen communicatieproblemen op een makkelijker en natuurlijker manier worden opgelost.

Onderzoek naar de effecten van EFT laat zien dat escalaties en ruzies al vrij snel minder worden, maar vooral ook dat paren zich na het afsluiten van het traject dichter bij elkaar voelen staan en conflicten en meningsverschillen samen goed kunnen oplossen.

Stevige wetenschappelijke grondslag

De methode EFT is wetenschappelijk onderbouwd, empirisch bewezen en laat hele gunstige en blijvende resultaten zien . De methode biedt een logisch, systematisch en gestructureerd kader van waaruit mensen concrete stappen kunnen zetten om hun relatie te verdiepen, te versterken en te maken tot een duurzame, hechte band. Er wordt hen als het ware een wegwijzer aangereikt. De ‘Laws of Love’ zijn geïntegreerd in EFT.

Toepasbaarheid van de methode

Hoewel EFT is ontwikkeld als relatietherapie, is deze methode toepasbaar en waardevol voor meerdere complexe situaties waar partners mee te maken kunnen krijgen, waaronder het omgaan met buitenechtelijke affaires of moeilijke levensstressoren zoals ontslag, chronische ziekte, overlijden van dierbaren.

EFT is ook bijzonder waardevol bij scheidingsmediation. Het biedt een kader waarbinnen de heftige dynamiek tussen de partners een logische betekenis krijgt die ook goed uitlegbaar is. Kennis van het hoe en waarom, vergroot de kans op een goed verlopend mediationtraject.

Meer over EFT >>>

EFT werd ontwikkeld door twee toonaangevende Canadese psychologen, Dr. Susan Johnson (Engels-Canadees) en Dr. Leslie Greenberg. Talrijke wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen de doeltreffendheid ervan.

DE VOORDELEN VAN EFT

Een andere belangrijke bevinding is dat koppels die via de methode van EFT werken hun problemen ook op de langere termijn kunnen oplossen zonder terug te keren naar hun oude ongezonde communicatiepatronen.

Het maakt niet uit hoe klein of groot uw relatieproblemen zijn. EFT kan u helpen bij problemen van allerlei aard, waaronder de vraag hoe u en uw partner kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven.

Paren in gelukkig relaties hebben de neiging om te genieten van een betere algemene gezondheid en een beter welbevinden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat echtelijke tevredenheid is gekoppeld aan een beter functionerend immuun systeem, voorspoediger herstel van ziekte en verwondingen, en het adequater kunnen omgaan met stressvolle situaties.

Relatietherapie

Relatietherapie bestaat uit telkens een sessie van een uur tot maximaal anderhalf uur. De gesprekken vinden in beginsel gezamenlijk plaats en worden in overleg met u ingepland. U heeft daarom zelf de regie over hoeveel tijd er tussen de gesprekken zit. Soms kan het ook nodig zijn om enkele gesprekken met ieder van u afzonderlijk in te plannen.

Uiteraard wil u graag weten hoe lang het duurt, zo'n therapie. Heel begrijpelijk. De ervaring leert echter dat het behoorlijk kan variëren hoeveel gesprekken er nodig zijn. Het is daarom van belang om regelmatig met elkaar na te gaan of de gesprekken blijven bijdragen aan verbetering van de relatie en door u beiden en de therapeut als zinvol worden ervaren.

Kosten

De kosten voor een sessie relatietherapie bedragen € 120,- per uur, exclusief BTW.

De kosten van relatietherapie worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Relatietherapie valt in principe niet meer in de verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. De zorgverzekeraar gaat er van uit dat een relatieprobleem geen ziekte is. Uitzondering hierop is als er een psychiatrisch probleem en of persoonlijkheidsproblematiek ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijskaart uitschrijven. In het geval u denkt in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is het daarom raadzaam om een afspraak te maken met uw huisarts / POH GGz. Zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. U kunt dan uitzoeken waar u het beste naar toe kunt gaan om uw kosten verzekerd te krijgen.

Individueel traject

Dit traject kan bewandeld worden door mensen die aanlopen tegen problemen in hun relatie en die behoefte hebben aan iemand die hen individueel coacht. Ook als iemand wel samen zou willen komen, maar zijn of haar partner niet mee wil, kan het zinvol zijn om alleen te komen.

De kosten van deze gesprekken worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Zie verder hierboven.

Intake gesprek

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat plaatsvindt, is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek:

  • maakt u kennis met mij
  • wordt de werkwijze besproken
  • worden de randvoorwaarden van een traject besproken
  • wordt 'in aanzet' het probleem of de vraag besproken

Zo'n gesprek duurt circa 75 minuten en de kosten bedragen € 100,- exclusief BTW.

Oriënterend gesprek

Aarzeling en terughoudendheid om de hulp van een derde bij relatieproblemen in te roepen is eerder regel dan uitzondering. Het gaat om zeer persoonlijke zaken en niet iedereen wil hierover praten, laat staan met een onbekende derde. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken en informatie inwinnen over de werkwijze. Dit kan samen of alleen. U zit daarmee nergens aan vast.

Zo'n gesprek duurt circa 45 minuten en de kosten bedragen € 65,- exclusief BTW.