Oriënterend gesprek

Oriënterend gesprek

Informeel kennismaken

Aarzeling en terughoudendheid om de hulp van een derde bij relatieproblemen in te roepen is eerder regel dan uitzondering. Uiteraard zou u dit liever niet doen en u mogelijk afvragen of het écht nodig is. Misschien bent u ook ambivalent over de vraag of het wel werkt. U gelooft bijvoorbeeld helemaal niet in relatietherapie of iets wat er op lijkt, sterker nog, het roept behoorlijke weerstand bij u op. Toch loopt het niet lekker in uw relatie en gaat het van kwaad tot erger.

Oriënterend gesprek

Er bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend en informeel kennis te maken. U krijgt dan een oriënterend gesprek van circa 45 minuten om informatie in te winnen en na te gaan of u er iets voor voelt. Dit kan samen of alleen.

Kosten

De kosten van zo'n gesprek bedragen € 65,- exclusief BTW.

Maak een afspraak.