T.O.B. vragenlijst

De 3 bouwstenen voor een intieme relatie

Deze vragenlijst gaat over de mate waarin partners zich op dit moment verbonden voelen met elkaar. Het zijn 15 vragen die zijn ingedeeld in 3 categorieën.

Toegankelijkheid -> kan ik je bereiken als ik je nodig heb?

Ontvankelijkheid (responsiviteit) -> kan ik erop vertrouwen dat je je (emotioneel) openstelt voor mij en dat je op belangrijke dingen die ik met je deel, reageert?

Betrokkenheid-> weet ik dat ik ertoe toe voor jou, dat ik belangrijk voor je ben en dat je dicht bij me blijft?

Door de vragen in te vullen, krijgt u direct een beeld over hoe u de relatie met uw partner op dit moment ervaart. De invalshoek van waaruit gekeken wordt kunt u beschouwen als de 3 bouwstenen voor een intieme relatie in de termen van EFT. U zult veel paralellen zien met de 5 bouwstenen van Alfons Vansteenwegen.

Bereken uw score

Geef 1 punt aan iedere vraag die met 'waar' is beantwoord.

Indien uw score 7 of hoger is, ervaart u de band tussen u en uw partner als redelijk tot goed. U zou die band eventueel kunnen versterken. Er is al een goede basis.

Indien uw score lager is dan 7, geeft dit aan dat de band met uw partner onder druk staat. Zou u dit liever anders zien en u daar ook voor willen inzetten, dan bent u hier op de juiste plek. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.