Relatieproblemen

Wat gaat er mis?

Ondanks de liefde

Ondanks de liefde, of beter gezegd juist vanwege de liefde, kunt u met elkaar verstrikt raken in communicatiepatronen die de relatie verstoren en ook kunnen bedreigen. Ergernissen groeien, er is steeds meer ruzie, het wederzijds onbegrip neemt toe en verwijdering ligt op de loer. Elkaar bereiken lukt niet meer. Om de een of andere reden bent u met elkaar vast komen te zitten in negatieve, zelfs destructieve interactiepatronen, de zogenaamde duivelse dialogen.

Als u hierin terecht ben gekomen, brengt dat vroeg of laat schade aan uw relatie. Schade met verlies aan vreugde, verbondenheid, geborgenheid en intimiteit. Zo bent u niet met elkaar getrouwd. Maar hoe de liefde terug te brengen in de relatie en deze levend te houden? Misschien is de wil er wel, maar de weg ontbreekt. De weg naar hoe het anders kan.

Wat gaat er mis en hoe is het zover gekomen?

Meer hierover bij In de gevarenzone.

Duivelse Dialogen

Verstoring van de communicatie -> duivelse dialogen

Er zijn drie basispatronen te onderscheiden die de communicatie (ernstig) kunnen verstoren, de zogenaamde duivelse dialogen. Deze dialogen zijn enorm krachtig. Ze versterken zichzelf en houden zichzelf in stand.

Waar het precies begint is niet duidelijk, net zoals bij de kip en het ei. Waar het eindigt is ook een lastige, omdat de patronen zichzelf in stand houden en versterken. Al met al, komen de partners door de krachtige werking van het patroon in een vicieuze cirkel terecht.

De verschillende dialogen komen alle drie voor in een relatie maar er is er meestal één die overheerst. De vraag is natuurlijk hoe het patroon doorbroken kan worden. Maar dat is stap 2.

Stap 1 is: herkennen van het patroon, de aard van de dialoog.

De protestpolka

Dit is het meest voorkomende patroon en geen goede voedingsbodem voor een liefdesrelatie. 

De ene partner (meestal de vrouw maar hoeft niet) zwengelt met behoorlijke ophef een onderwerp aan dat hem/haar dwarszit en de andere partner wil de zaak niet laten escaleren, gaat de discussie uit de weg en trekt zich terug. Onbegrip en frustratie nemen aan beide kanten toe. Sterker nog, de reacties versterken elkaar en ieder ervaart het zo dat het begint bij de ander, dat zijn eigen reactie wordt opgeroepen door de ander.

Zwarte Pieten Spel of ook wel: zoek de boef

Beide partners zijn verstrikt in een strijd. Wie is hier de schuldige? Slaan, terugslaan, harder terugslaan. Het ligt niet aan mij maar aan jou. Als jij niet A, B of C zou doen, dan was er geen probleem! Niet ik, maar jij!

Dit patroon leidt tot escalatie

Zwijgen is niet altijd goud

Ieder trekt zich terug, vermijdt risico's en conflicten en zoekt geen toenadering meer. De partners vermijden elkaar, vluchten weg en zoeken hun heil in bezigheden buitenshuis.Er ontstaat steeds meer afstand en verwijdering. Aanraking en intimiteit zijn verdwenen. De partners zijn vreemden voor elkaar geworden. De eenzaamheid neemt toe.

Dit kan zomaar de opmaat zijn naar een scheiding.

De dans van de relatie

Citaat van Sue Johnson (liefhebster van de Tango en gebruikt deze vaak als metafoor)

U zou de dynamiek in uw relatie ook kunnen voorstellen als een dans. Er is een constante wederzijdse afstemming nodig, anders gaat het niet.

In de dans van de relatie zien we drie basisbewegingen:

  1. Toenadering -> uitreiken naar elkaar
  2. Protest -> aanvallen, beschuldigen en terugtrekken
  3. Verwijdering -> de dansvloer is leeg

De dynamiek van 2 en 3 vindt u terug bij de Duivelse Dialogen.

Het werken aan relatieherstel en verbetering  heeft tot doel  de dans die uw relatie typeert en de passen die daarbij door ieder van u gezet worden, te (h)erkennen en aan te passen.

Het belangrijkste handvat om dit te kunnen gaan doen, is de focus op emoties. Emoties vormen de melodie waarop gedanst wordt, de muziek.

Zit er nog muziek in de relatie?

Harmonieuze afstemming tussen de partners

Harmonieuze afstemming

Indien u zich afvraagt of uw relatie nog een kans heeft, of er nog muziek in zit, komt u met die vraag direct op het terrein van de emoties. Emoties vormen als het ware de muziek in de relatie, de melodie waarop gedanst wordt.

Emoties zijn dus van grote invloed op de dans van de relatie. Emoties bieden toegang tot deze dans en de verandering daarvan!

 

Muziek van de protestpolka

Protestpolka

Hoe klinkt de muziek van de protestpolka?

 

(rechts): Luister nou naar me,zeg iets, doe iets! Ik heb je nodig, zie dat dan!

(links): Hier deins ik voor terug, hier kan ik niet mee omgaan, ik kruip in mijn schulp tot de bui voorbij is.

 

Focus op emoties

Emoties bepalen de muziek

Zoals gezegd, kunt u emoties beschouwen als de muziek in de relatie die weer van grote invloed is op de dans van de relatie. Het is dan ook wezenlijk om in te zoomen op de emoties (of het ontbreken ervan) die u herkent in uw relatie. Emoties vormen een krachtige informatiebron over hoe u over en weer op elkaar reageert. Ze leiden tot bepaald gedrag en actie.

De focus op emoties en hoe die precies aangewakkerd worden, biedt een wezenlijke toegangspoort tot het inzicht in wat er zich onder de oppervlakte afspeelt in uw relatie. Met dat inzicht kunt u gaan ontdekken hoe het ook anders zou kunnen en de weg inslaan van herstel en verbetering van uw relatie.

 

Is het beter om te scheiden?

Wat, als er geen muziek meer in de relatie lijkt te zitten?

Twijfel

Het kan zijn dat u samen of alleen tot de conclusie bent gekomen dat het niet meer werkt in uw relatie en dat het wellicht beter is om uit elkaar te gaan, maar dat u hier toch nog wel over twijfelt. Dat u eigenlijk niet goed weet of u moet blijven vasthouden of niet. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om samen na te gaan of loslaten in uw geval aan de orde is.

Relatiecrisis

Ook kan het zijn dat u middenin een relatiecrisis terecht bent gekomen. Emoties kunnen dan hoog oplopen en soms herkennen mensen zichzelf en elkaar niet meer in deze situatie. Er wordt veel gezegd. Maar zeker niet alles wordt gemeend! Er worden eenzijdige stappen genomen, geen overleg, geen afstemming en er is grote onzekerheid over wat er staat te gebeuren. Het kan zijn dat een scheiding overwogen wordt of zelfs onvermijdelijk lijkt.

Hoe sneller u met elkaar aan tafel zit, hoe beter. In alle chaos en hectiek, maken we even pas op de plaats zodat u pas definitieve beslissingen neemt op een moment dat u deze goed kunt overzien en verschillende opties hebt kunnen overwegen. Dit geldt zowel op relationeel gebied, als op juridisch en financieel terrein. De 5 voor 12 mediation kan u hierbij goed ondersteunen.