Geld en relaties

Duivelse geldpatronen, een vicieuze cirkel!

In veel huwelijken zijn er problemen op het gebied van geld en overheerst ergernis en onenigheid. Het blijkt lastig om over geld te praten, ofwel omdat het een taboe is, ofwel omdat het direct tot conflicten leidt.

Gesprekken over geld kunnen hevige emoties oproepen. Geld is sterk gekoppeld aan normen en waarden en staat symbool voor dingen die er wezenlijk toe doen. Dit kan voor ieder van de partners (heel) verschillend zijn. Iedere partner heeft zijn eigen relatie tot geld. En na verloop van tijd ontwikkelt ieder paar zijn eigen specifieke geldpatronen. Helaas kunnen deze zeer destructief zijn.

Tijdens mijn werkzame periode als advocaat-scheidingsmediator heb ik veel te maken gehad met de verstoring die geld kan veroorzaken, zowel gedurende de relatie als bij de beëindiging daarvan. Door het verkrijgen van inzicht in de destructieve patronen die zich rondom geld kunnen manifesteren, kunt u veel leed voorkomen.

Voorbeeld: (stilzwijgende) taakverdeling

Maak een afspraak.